"Queen-Sen"


** JAPANESE **

** 1957 (1) Winner:Chieko Amano  ooxo  Enko Moriwaki(Ohsaka-Akatsuki)

** 1958 (2) Winner:Chieko Amano  xooo  Enko Moriwaki(Ohsaka-Akatsuki)

** 1959 (3) Winner:Etsuko Ohtaka  ooxo  Chieko Amano(Sendai-Kasasagi)

** 1960 (4) Winner:Chieko Amano  oxoo  Yoko Tsuchida(Kobe-Tagonoura)

** 1961 (5) Winner:Noriko Ozawa  ooo  Chieko Amano(Sendai-Kasasagi)

** 1962 (6) Winner:Noriko Ozawa  oo  Michiko Tanji(Sendai-Kasasagi)

** 1963 (7) Winner:Noriko Ozawa  xxooo  Michiko Tanji(Sendai-Kasasagi)

** 1964 (8) Winner:Noriko Ozawa  ooo  Ishida(Tokyo-Shirotae)

** 1965 (9) Winner:Michiko Tanji  oxxoo  Yoshie Miyazaki(Kanazawa-Takasago)

** 1966 (10) Winner:Michiko Tanji  xoo  Fumiko Tsubaki(Sendai-Kasasagi)

** 1967 (11) Winner:Fumiko Tsubaki  oo  Michiko Yamashita(Ohsaka-Akatsuki)

** 1968 (12) Winner:Yoshie Miyazaki  oo  Fumiko Tsubaki(Sendai-Kasasagi)

** 1969 (13) Winner:Yoshie Miyazaki  oxo  Michiko Oki(Onoda)

** 1970 (14) Winner:Yoshie Miyazaki  oo  Michiko Yamashita(Ohsaka-Akatsuki)

** 1971 (15) Winner:Michiko Yamashita  oxo  Yoshie Miyazaki(Kanazawa-Takasago)

** 1972 (16) Winner:Michiko Oki  oxo  Michiko Yamashita(Ohsaka-Akatsuki)

** 1973 (17) Winner:Michiko Oki  oo  Tokiko Watanabe(Tokyo-Shirotae)

** 1974 (18) Winner:Michiko Oki  oo  Fumiko Hirayama(Sendai-Kasasagi)

** 1975 (19) Winner:Michiko Oki  oo  Yumi Higashino(Ohsaka-Akatsuki)

** 1976 (20) Winner:Makiko Yoshida  oo  Michiko Oki(Onoda)

** 1977 (21) Winner:Kumiko Horisawa  oxo  Maiko Yoshida(Keio)

** 1978 (22) Winner:Kumiko Horisawa  2-1  Tomoko Tsuruya(Tokyo-Yoshino)

** 1979 (23) Winner:Kumiko Horisawa  oo  Miki Senoh(Fukuyama)

** 1980 (24) Winner:Kumiko Horisawa  oo  Mizue Yoshii(ICU-Wakana)

** 1981 (25) Winner:Kumiko Horisawa  oo  Miki Senoh(Fukuyama)

** 1982 (26) Winner:Kumiko Horisawa  oo  Makiko Kanayama(Tokyo-Yoshino)

     JAPANESE---> 1-10   11-21   22-26Go to a list of site for "Meijin" & "Queen"
Go to a list of site for English

Go to Keio Karuta Kai


Hitoshi Takano