The Championship in the All Japan Karuta Tournament
          == Zen Nihon Sensyu-ken Sya ==

**  JAPANESE  **

Year
No.
First Name
Family Name
Club
          
1962
1
Mitsuo
Kobayashi
Tokyo-Shirotae
 
1963
2
Tadao
Taguchi
Tokyo-Shirotae
 
1964
3
Gohfuh
Fukada
Tokyo-Azuma
 
1965
4
Hiroshi
Okuda
Tokyo-Azuma
 
1966
5
Tadao
Taguchi
Tokyo-Shirotae
 
1967
6
Tamotsu
Kokeguchi
Kobe-Tagonoura
 
1968
7
Tadashi
Ymashita
Osaka-Akatsuki
 
1969
8
Hideo
Matsukawa
Tokyo-Azuma
 
1970
9
Tadao
Taguchi
Tokyo-Shirotae
 
1971
10
Yozo
Mori
Tokyo-Shirotae
 
1972
11
Tatsuo
Kawase
Kanazawa-Takasago
 
1973
12
Hideo
Matsukawa
Tokyo-Azuma
 
1974
13
Tatsuo
Kawase
Kanazawa-Takasago
 
1975
14
Michiko
Oki
Onoda
 
1976
15
Hideo
Matsukawa
Tokyo-Azuma
 
1977
16
Junji
Yamada
Fukuyama
 
1978
17
Kenichi
Endo
Sendai-Kasasagi
 
1979
18
Junji
Yamada
Fukuyama
 
1980
19
Junji
Yamada
Fukuyama
 
1981
20
Makoto
Abe
Sendai-Kasasagi
 
1982
21
Tomio
Ota
Kuwana-Wakana
 
1983
22
Tatsuo
Kawase
Ogaki-Murasaki
 
1984
23
Miyuki
Yamazaki
Fukui-Nagisa
 
1985
24
Isao
Kurihara
Fukui-Nagisa
 
1986
25
Kiwamu
Tsuruta
Kagoshima
 
1987
26
Kiwamu
Tsuruta
Kagoshima
 
1988
27
Makiko
Kanayama
Tokyo-Yoshino
 
1989
28
Makiko
Kanayama
Tokyo-Yoshino
 
1990
29
Tomio
Ota
Tokyo-Yoshino
 
1991
30
Takao
Omae
Keio
 
1992
31
Yuichi
Hirata
Osaka-Akatsuki
 
1993
32
Ken
Tabata
Kyusyu
 
1994
33
Takashi
Tanemura
Keio
 
1995
34
Fumie
Watanabe
Yokohama-Hayabusa
 
1996
35
Shintaro
Fukuhara
Wasseda
 
1997
36
Fumie
Watanabe
Yokohama-Hayabusa
 
1998
37
Yuichi
Hirata
Osaka-Akatsuki
 
1999
38
Masahiro
Nakaya
Fukui-Nagisa
 
2000
39
Junko
Imamura
Isehara-Michinoku
 
2001
40
Syun
Hatano
Tokyo-Azuma
 
2002
41
Tsubasa
Yoshimine
Saitama-Musashino
 
2003
42
Takuma
Nakagawa
Azia-Dai
 
2004
43
Yuri
Arakawa
Kyoto
 
2005
44
Teruaki
Miyoshi
Fuchu-Shirotae
 
2006
45
Masashi
Tsuchida
Fukui-Nagisa
 
2007
46
Tsubasa
Yoshimine
Tokyo-Azuma
 
2008
47
Ere
Yamashita
Tokyo-Myojo
 
2009
48
Teruaki
Miyoshi
Fukui-Nagisa
 
2010
49
Satomi
Iwahori
Fukui-Nagisa
 
2011
50
Fumiyoshi
Kawasaki
Fukui-Nagisa
 
2012
51
Ere
Yamashita
Tokyo-Myojo
 
2013
52
Teruaki
Miyoshi
Fukui-Nagisa
 
2014
53
Ere
Yamashita
Tokyo-Myojo
 
2015
54
Daisuke
Kawakami
Osaka-Akatsuki
 
2016
55
Ere
Yamashita
Tokyo-Myojo
 
2017
56
Ere
Yamashita
Tokyo-Myojo
 
2018
57
Teruaki
Miyoshi
Fukui-Nagisa
 
2019
58
Ere
Yamashita
Tokyo-Myojo
 
2020
59
It is canceled
 by COVID-19.
 
2021
60
It is canceled
 by COVID-19.
 
2022
61
Ere
Yamashita
Tokyo-Myojo
 
2023
62
Soujiro
Jimi
Kyusyu-Univ.
 
2024
63
Masayoshi
Kawase
Mishima-Seseragi
 
2025
--
 
2026
--
 
2027
--
 
2028
--
 
2029
--
 
2030
--
 

Go to a list of site for English

Go to Keio Karuta Kai

Go to index of Data-Sites