TOPIC


【2005年】

新春(2005年1月)
如月(2005年2月)
成績表(2005年3月)
職場名人(2005年4月)
初心(2005年5月)
後輩への手紙(X)(2005年6月)
無題(2005年7月)
連覇(2005年8月)
実業団大会?(2005年9月)
防衛戦(2005年10月)
Poem(2005年11月)
かるたの効用(2005年12月)

【2004年】

勇気(2004年1月)
運命戦(2004年2月)
裏札(2004年3月)
祝入学(2004年4月)
五月病(2004年5月)
慶早戦(2004年6月)
試験(2004年7月)
夏休み(2004年8月)
宿題(2004年9月)
予選(2004年10月)
大学祭(2004年11月)
納会(2004年12月)

【2003年】

短期集中連載「かるた小説」(1)(2003年1月)
短期集中連載「かるた小説」(2)(2003年2月)
短期集中連載「かるた小説」(3)(2003年3月)
短期集中連載「かるた小説」(4)(2003年4月)
「考慮時間」を考える(2003年5月)
後輩への手紙(9)(2003年6月)
個人的に嬉しい話(2003年7月)
削られる肉体(2003年8月)
夏の職域・学生大会(2003年9月)
120%(?)(2003年10月)
?ネーム(2003年11月)
年の瀬(2003年12月)

【2002年】

プロ化の可能性(2002年1月)
一枚足りない、うらめしや〜(2002年2月)
実験の背景(2002年3月)
後輩への手紙(7)(2002年4月)
あったら嬉しいテレビトーナメント戦(2002年5月)
後輩への手紙(8)(2002年6月)
「制御」の技術(2002年7月)
「ツキ」の総量(2002年8月)
「惨敗?!」〜あるチームの凋落〜(2002年9月)
先憂後楽の悲劇(2002年10月)
所属会と出稽古(2002年11月)
煩悩がカルタを取る(2002年12月)

第1回〜     第23回〜     第68回〜     第83回〜     番外編


TOPICインデックスへ戻る
私的かるた論”INDEX"へ
表紙へ戻る
手紙シリーズへ
練習風景日記へ
作品集"INDEX"へ

koisucho@yahoo.co.jp
(@は半角でお願いします)